160-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkół podstawowych zgodnie z planem nauczania uzupełniającego – dla neofilologów - 2020

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Katarzyna Ostaszewska (katarzyna.ostaszewska@orpeg.pl).