1.3.4_Nauczanie języka polskiego jako drugiego – II edycja, kurs doskonalący, 50-godzinny

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Katarzyna Ostaszewska (katarzyna.ostaszewska@orpeg.pl).