Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania edukacji wczesnoszkolnej za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, 20 – godzinny, edycja II 2019

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Katarzyna Ostaszewska (katarzyna.ostaszewska@orpeg.pl).