20-godzinny Kurs kwalifikacyjny do nauczania języka polskiego
Wypełniono 0% tej ankiety
0%
100%
RODO
*

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU
DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) —zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Polonijnym Centrum Nauczycielskim, wchodzącym w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43.
 2. Administrator danych osobowych — Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą — przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, tj. wyrażonej zgody.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, udziału w kursie kwalifikacyjnym przygotowującym do nauczania wiedzy o Polsce, realizowanym w powyższej placówce.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez okres realizacji kursu oraz po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych  przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
  w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale konieczny w celu udziału
  w rekrutacji, kursie prowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji i kursie.
 9. Pani/Pana dane mogą być  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Proszę wybrać jedną z następujących odpowiedzi