Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce poza granicami Polski – I edycja 50 godzin

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Katarzyna Ostaszewska (katarzyna.ostaszewska@orpeg.pl).