Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego–II edycja 80 godz.

Błąd

Badanie zostało zakończone.

Informacji udziela Katarzyna Ostaszewska (katarzyna.ostaszewska@orpeg.pl).